MATERIALES PARA ALTA TEMPERATURA


M.E. SCHUPP

HIGH TEMPERATURE TECHNOLOGY


- Elementos Calefactores MoSi2

MolyCom - Ultra & MolyCom - Hyper


- Materiales Aislantes en Fibra CerámicaUltraBoard & UltraVac
ITM-FIBERMAX


- Anillos PTCR (Control de Temperatura)